Civilization

Srila Prabhupada

Back To Godhead | Srila Prabhupada

vande ‘haṁ śrī-guroḥ śrī-yuta-pada-kamalaṁ śrī-gurūn vaiṣṇavāṁś caśrī-rūpam sāgrajātaṁ saha-gaṇa-raghunāthānvitaṁ taṁ sa-jīvamsādvaitaṁ sāvadhūtaṁ parijana-sahitaṁ kṛṣṇa-caitanya-devaṁśrī-rādhā-kṛṣṇa-pādān saha-gaṇa-lalitā-śrī-viśākhānvitāṁś ca The man having forgotten…

Read More »
Back to top button
× Chat with Us